İstanbul Sancaktepe Kaymakamlığı Randevu alma,Sancaktepe Kaymakamlığı Erzak yardımı,Sancektepe Kaymakamlığı Gıda Yardımı, Sancektepe Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı, Sancektepe Kaymakamlığı Para Yardımı, Sancektepe Kaymakamlığı Çocuk Parası Yardımı, Sancektepe Kaymakamlığı Süt Yardımı,Sancektepe Kaymakamlığı Nasıl Yardım İsterim,Sancektepe Kaymakamlığı iletişim,Sancektepe Kaymakamlığı

Adres: Meclis, Atatürk Cd. No:111, 34785 Sancaktepe/İstanbul

Saatler: Açık ⋅ Kapanış saati: 17:00

Telefon: (0216) 622 73 10

SANCAKTEPE KAYMAKAMLIĞI YOL HARİTASI

Kaymakam                                                        Göreve Başlama Tarihi
Adnan ÇAKIROĞLU                                                          09.12.2016 
 
1960 Yılında Trabzon’un Of ilçesin de doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Trabzon’un Of ilçesinde tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu yönetimi Bölümünden mezun oldu.
 
1989 yılında Rize Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Mesleğine intisap etti. Kaymakam Adaylığı süresince,  bir yıl İngiltere’de İngilizce kursu olmak üzere, 9 ay Rize- Fındıklı İlçesin de, 3 ay Rize- Güneysu İlçesin de Kaymakam vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra Rize Valiliği emrinde Kaymakam adaylığı stajını tamamladı.
 
Daha sonra sırayla Zonguldak- Gökçebey (1993-1995), Van-Özalp (1995-1997), Bitlis-Ahlat (1997- 2000 ), Ankara-Haymana (2000- 2004), Çanakkale- Gelibolu (2004-2009) ilçelerinde Kaymakamlık ve Bursa Vali Yardımcılığı (2009-2014) görevlerinde bulundu.
 
17 Eylül 2014 tarihinden itibaren İstanbul’da Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 30.11.2016 tarih ve 2016/861 sayılı Müşterek Kararname ile İstanbul İlinin Sancaktepe İlçesine Kaymakam olarak atandı.
 
Sancaktepe Kaymakamı Adnan ÇAKIROĞLU, evli ve iki çocuk babasıdır.

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Ali ÖZDEMİR
Sancaktepe SYDV Müdürü
SANCAKTEPE
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı kanunun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulmuştur. Vakıfların karar organları, “Vakıf Mütevelli Heyeti”dir. İl ve ilçelerdeki tüm yardım programları, bu mütevelli heyetlerin kararları ile yürürlüğe girmektedir.
Muhtaçlık durumunun giderilmesi için hızlı, esnek ve yerel farklılıkları göz önüne alan bir yapıya ihtiyaç duyulduğu için 3294 sayılı Kanunun amacının gerçekleştirilmesinde geleneksel kamu örgütü yapılanmasından farklı bir yöntem izlenmiştir. Her il ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurularak hizmet acilen ihtiyaçları hızlı karşılayacak şekilde hedef kitleye en yakın noktadan verilmektedir.
II. KURUM / KURULUŞUN TARİHÇESİ
Sancaktepe İlçesi, 22 Mart 2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Kanun ile, Ümraniye İlçesine bağlı Sarıgazi ve Yenidoğan beldeleriyle, Kartal ilçesine bağlı Samandıra beldesinin birleştirilerek tüzel kişiliklerinin kaldırılması ile kurulmuştur. Yüzölçümü, 61.90 km²dir ve sınırları dâhilinde toplam 19 mahalle vardır.
III.HİZMETİN KONUSU
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı kanunun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulmuştur. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 1. maddesinde Kanunun amacı; “Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye`ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.” şeklinde tanımlanmıştır.
633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararname uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte kapatılmıştır. İş ve işlemler ile 2022 kapsamında yapılan ödemeler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğümüze aktarılmış olup 2022 ile ilgili tüm iş ve işlemleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yürütmeye başlamıştır. Ayrıca 2012 yılı itibarıyla Genel Sağlık Sigortasının (GSS) hayata geçirilmesiyle birlikte Yeşil kart uygulamasına son verilmiştir. 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 28 Aralık 2011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda GSS gelir testi işlemleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmektedir. Gelir testi sonucunda sağlık primleri Devlet tarafından ödenecek kişilere ilişkin ödemeler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün taşradaki faaliyetleri Türkiye çapında 81 il ve 973 ilçede her ilde vali ve her ilçede kaymakam başkanlığında oluşturulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülmektedir. Böylece bu Vakıflar, devlet ile yoksul vatandaşlar arasında sosyal yardımların doğrudan ve en kısa sürede vatandaşa ulaştırılması açısından bir köprü görevi görmektedirler.
Vakıfların karar organları, “Vakıf Mütevelli Heyeti”dir. İl ve ilçelerdeki tüm yardım programları, bu mütevelli heyetlerinin kararları ile yürürlüğe girmektedir. Aşağıdaki tabloda Vakıf üyeleri gösterilmiştir.
1- Kaymakam / Vakıf Başkanı
2- Belediye Başkanı
3- Mal Müdürü
4- İlçe Milli Eğitim Müdürü
5- İlçe Sağlık Müdürü
6- İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü
7- İlçe Müftüsü
8- Köy Muhtarı (Olmadığında Mahalle Muh)
9- Mahalle Muhtarı
10- STK Temsilcilerinden bir kişi
11- Hayır Sever Vatandaş
12- Hayır Sever Vatandaş
VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ
Tablo
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Genel Müdürlük arasında hiyerarşi olmayıp, Vakıflar Özel Hukuk Tüzel Kişiliği şeklinde Örgütlenmişlerdir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ YÜRÜTMEKTE OLDUĞU KAMU HİZMETLERİ:
1-Aile Yardımlar
a) Nakdi Yardımlar
b) Gıda Yardımları (Nakdi / Ayni)
c) Barınma Yardımları
2- Eğitim Yardımları
a) Nakdi ve ayni eğitim yardımı
b) Şartlı eğitim yardımı
3- Sağlık Yardımı
a) Tedavi Destekleri
b) Şartlı sağlık ve Gebelik yardımı
4- Engelli İhtiyaç Yardımlar
5- Özel Amaçlı Yardımlar
a)Afet ve Terörden Zarar Görenlere Yönelik Yardımlar
6- Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Sosyal Yardım Programı
7- 2022 Sayılı Kanun Kapsamındaki İş ve İşlemler
a) Engelli Aylığı
b) Engelli Yakını Aylığı
c) Yaşlı Aylığı
d) Silikozis Aylığı
e) Evde Bakım Aylığı
8- Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi ve Prim işlemleri
9- Proje Destekleri
10- Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı
11-Muhtaç Asker çocuğu yardımı
12-Öksüz yetim yardımı
13- Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı
Sancaktepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Adres : Meclis Mah. Atatürk Cad. No:111 Sancaktepe/İst.
Telefon: 0216 622 25 75
Faks : 0216 622 60 50
E-Posta: [email protected]

By farude

Bir yanıt yazın