Özel Sante Plus Hastanesi istanbul Zeytinburnunda Bulunmaktadır Bu Hastane Özel Bir Hastanedir Devlet Hastanesi Değildir Sigorta Geçmektedir Fakat Yeşilkart Vs Gibi Sosyal Güvence Sistemi Ne Kadar Mevcut Bilemiyoruz.Hastane ile ilgili Detaylı Bilgi Haberimizin Devamında Sizlerle.Acil Şifalar Diliyoruz

Adres: Çırpıcı, Prof. Dr.turan Güneş Cad No:117, 34025 Zeytinburnu/İstanbul

Çalışma saatleri: 24 saat açık

Telefon: (0212) 664 65 55

ÖZEL SANTE PLUS HASTANESİ YOL TARİFİ

ÖZEL SANTE PLUS HASTANESİ TANITIM VİDEOSU

ÖZEL SANTE PLUS HASTANESİ HASTA HAKLARI

 • Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
 • Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye,
 • Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye, seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan, tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye
 • Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,
 • Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya,
 • Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya
 • Reddetme ve Durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
 • Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya
 • Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye
 • Saygı Görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya
 • Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya
 • Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye
 • Refakatçi Bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye
 • Müracaat ve şikâyet hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru ve şikâyet hakkını kullanmaya,
 • Sürekli Hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

By farude

Bir yanıt yazın